ثبت آگهی پیامکی

نیازک جهت سهولت بیشتر در ثبت آگهی بدون نیاز به اینترنت اقدام به فعال سازی و طراحی سامانه پیامکی کرده است.

جهت ثبت آگهی از طریق پیامک متن کامل آگهی را در قالب یک پیامک به 10007677 پیامک کنید.

 

سامانه پیامکی در حال حاضر بدلیل بروزرسانی غیرفعال می باشد