درباره نیازک

رشد سریع اینترنت و افزایش ضریب نفوذ آن نیازک را بر آن داشته که با حضور در این صحنه امکان تبادل آسانتر اطلاعات املاک را نسبت به روش های دیگر را فراهم سازد. نیازک اولین وب سایت ویژه مشاورین املاک جهت معرفی فایل های خود بدون هزینه و به صورت آنلاین به مشتریان املاک می باشد. لازم به ذکر است که ثبت آگی در نیازک فقط توسط مشاورین املاک امکانپذیرخواهد بود.